Заедно на пътя Безопасност за децата
ЗАЩО?

Заедно на пътя Безопасност за децата

За периода 2017-2021 година са загинали 619 пешеходци и са били ранени 8119. Загиналите деца са 27, а ранените 1599. Децата попадат в групата на най-застрашените пострадали... Обучението и опазването на децата в движението по пътищата е стратегически въпрос, предпоставка за създаване на културни, дисциплинирани и отговорни участници по пътищата на нашата страна.

Включи се
на теб ти пука

Включи се

Ако около училището, детската градина или ясла в твоя град, квартал или на улицата, по която минаваш всеки ден:

  1. Липса изцяло или частично маркировка за пешеходна пътека
  2. Знаци указващи преминаването на пешеходци
  3. Предпазни метални ограждения пред входовете/изходите на учебното заведение
  4. Обезопасителни съоръжения тип „легнал полицай“
  5. Липсващо осветление
  6. Растителност, намаляваща видимостта

Ние знаем, че ТИ не си безразличен.

Ние не сме безразлични

Животът на децата безспорно е най-важното нещо. Ежедневно всеки от нас минава покрай детски градини и ясли, училища, университети.
Липсата на адекватна и защитаваща децата инфраструктура е очевадна, а нуждата от нея огромна. Институциите не хаят, децата ни са изложени на риск.
И тогава се питаме:
Това ли е единственият вариант?
Аз мога ли да променя нещо? Аз искам ли да променя нещо?
Да, всеки от нас може... може да промени, стига да поиска, стига да не е базразличен...
Аз не съм безразличен, аз съм различен! Аз искам да променя средата около мен! Аз искам да защитя детето си!
Аз искам да спася живот!

Видео & Аудио

На какво трябва да научим нашето дете?
превенция

На какво трябва да научим нашето дете?

За да са в безопасност децата ни, от ранна възраст трябва да ги запознаем с правилата и културата за движение по пътищата. Да се опитаме да създадем у тях навика да пазят своя и да не застрашават чуждия живот.